Συζητώντας με ένα παιδί για τη διαφορετικότητα

  • Δεν μπορώ να καταλάβω πως οι άνθρωποι αδυνατούν να το δουν.
  • Ποιο;
  • Πως οι άνθρωποι μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί, αλλά εξίσου αγαπητοί.
  • Τι νομίζεις ότι βλέπουν οι άνθρωποι επομένως;

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Συζητώντας με ένα παιδί για τη διαφορετικότητα”